ANOTACE

Skicování a mapování prakticky

Určitě už jste někdy odešli z porady s přesvědčením, že jste dosáhli shody, jenom abyste později smutně zjistili, že každý měl na mysli něco jiného. Někdy je opravdu složité dosáhnout vzájemného porozumění i když všichni mluvíme stejným jazykem. Schopnost jasně vyjádřit své myšlenky a nalézt společnou řeč s ostatními je v dnešním propojeném světě klíčová.

Vizuální komunikace je nástroj k překonání těchto bariér. V našem workshopu vás interaktivním a zábavným způsobem naučíme vyjádřit svoje myšlenky vizuálně. Po krátkém teoretickém úvodu se společně vrhneme na dvě cvičení, ve kterých si nejprve osvojíte základy skicování a posléze i různých druhů mapování.

Naším cílem není z vás udělat umělce ani experty na metody, jako je user journey mapping. Chceme vás vybavit praktickými „fast & dirty“ triky, které můžete okamžitě použít pro komunikaci v jakémkoliv kontextu.

Bob Marvan

Bob pracuje jako Discovery Manager v Gen Digital, korporaci vzniklé spojením Avastu a NortonLifeLock. Má přes 15 let zkušeností s UX designem, výzkumem a s design thinkingem, získaných především ve společnostech MSD, AVG a Seznam.cz. V minulosti si vymyslel a realizoval putovní výstavu o digitálním designu #zapixely a průzkum UX profesionálů #HumansofUX v České republice a na Slovensku.

Rostislav Blaha

Rostislav je UX Design Lead ve společnosti MSD. Na konferenci přináší 16 let zkušeností v oblasti designu. Díky bakalářskému titulu v oboru softwarového inženýrství na ČVUT v Praze a certifikaci UX od NNg na vlastní kůži poznal, jak zásadní je skicování pro úspěch designu. Vedl workshopy a přednášel na různých akcích, včetně UX Camp Europe v Berlíně, UX Camp Prague a UX Camp Vienna.

Profesně vedl několik iniciativ zaměřených na školení a rozvoj talentů v oblasti UX. Navrhl a realizoval UX Academy, která učí vlastníky produktů a obchodní analytiky základům UX, a také školicí program Design Management Training Program zaměřený na vzdělávání seniorních návrhářů UX.