ANOTACE

World Café

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 7 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům.

Stůl číslo 1

Vývoj produktů založený na důkazech: Úskalí, výzvy a příležitosti

Joe Justice

Pokud se zajímáte o to, aby byl vývoj vašich produktů hmatatelnější, přijďte na toto setkání a podělte se o své názory nebo názory vašeho týmu a společnosti na to, co (ne)dělat, pokud jde o přístup založený na důkazech.

Stůl číslo 2

Jak agilně řídit produktové portfolio

Joe Krebs

Společnost Netflix přišla s výrazem „vysoce sladěný, volně propojený“, aby popsala dobře vyladěné agilní řízení portfolia ve velké organizaci. V této diskusi v rámci World Café se společně podíváme na některé společné charakteristiky, které se vyskytují u vysoce funkčních agilních portfolií.

Stůl číslo 3

Škálovatelný produktový vývoj

Miroslav Žebrák

Od vzniku Agile manifesta v roce 2001 se produktový vývoj rychle vyvíjí. Produktové týmy nyní zahrnují nové a dříve opomíjené role, které hrají klíčovou roli ve všech fázích vývoje a podpory produktu. S nárůstem spolupráce mezi různými týmy v rámci jednoho produktu či organizace se objevuje otázka: Jak efektivně uspořádat komunikaci, řízení a spolupráci tak, aby všichni byli informováni, zároveň však měli dostatečnou autonomii a motivaci?

Pojďme si společně nasdílet, které principy se osvědčily a které zkušenosti bychom raději neopakovali.

Stůl číslo 4

Jak na Product Discovery?

Lukáš Gregovský

V dnešní době se na Product Ownery valí požadavky ze všech stran na úpravy jejich produktů, popř. na vznik úplně nových produktů. Ještě než se tyto požadavky dostanou do implementace, je potřeba je zanalyzovat, určit jejich přínos a prioritu, aby byly správně zařazené v roadmape či backlogu. Pojďme společně prodiskutovat a nasdílet si zkušenosti, jak toho dosáhnout pomocí Product discovery.

Stůl číslo 5

Jak využít #MobAI v Česku a na Slovensku?

Ondřej Bačina

Joe Justice ve své keynote prezentaci zmiňuje klíčový koncept – #MobAI. Cílem tohoto stolu je prodiskutovat, jak jste #MobAI pochopili vy a jak ho lze prakticky aplikovat u nás. Pracovali jste již s podobným formátem? Jaké jsou bariéry pro jeho zavedení a jsou kontexty, kde se nehodí? Jaké jsou první kroky a jaké reakce můžeme očekávat ve skupině/firmě?

Stůl číslo 6

Jak aplikovat performance do svého týmu, organizace a jak na ty stakeholdery jít a jak se s nimi pak bavit

Lukáš Míka

Můj produkt, moje metriky, moji stakeholdeři. Jak s tím začít, na co si dát pozor a jak se to dělá jinde. Jak z toho všeho udělat funkční nástroj, který mi pomůže dělat lépe a efektivněji práci Product Ownera.

Stůl číslo 7

Produkťák a práce s daty

Jiří Tůma

Jaká data hledat a kde? Kvantitativní a kvalitativní data – proč je rozlišit a k čemu nám pomohou? Jaké nástroje a znalosti mít v toolboxu – potřebuji znát SQL?

Stůl číslo 8

Product-led Growth

Adam Krbušek

Product-led Growth (PLG) je strategie, o které je v poslední době hodně slyšet. Firmy jako Miro, Slack, či Zoom na ní vyrostli a stali se z nich jednorožci. O co se jedná? Ve zkratce by se dalo říct, že PLG je business strategie, kde produkt sám o sobě slouží jako hlavní motor růstu firmy. Zajímá vás, jak to funguje? Jak s tím začít, či jaké jsou best-practices? Přijďte se pobavit o tom, jak PLG implementovat, o výzvách, s nimiž se můžete v praxi setkat a způsobech, jak je překonat.

Stůl číslo 9

Design chování nebo jen laciné triky?

Petr Štědrý

Všichni by chtěli měnit chování svých zákazníků nebo uživatelů. Jak dobře je znáte? Jaké nástroje používáte? A dokážete se udržet v etických hranicích, aniž byste používali jednoduché psychologické “podpásovky”?