ANOTACE

World Café

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 10 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům.

Stůl číslo 1

Připravujeme…

Stůl číslo 2

Připravujeme…

Stůl číslo 3

Připravujeme…

Stůl číslo 4

Připravujeme…

Stůl číslo 5

Připravujeme…

Stůl číslo 6

Připravujeme…