ANOTACE

Co je náš produkt a jaký máme byznys model?

Neznalost zákazníka a jeho potřeb často vede k vytváření zbytečných produktů, které nikdo nechce. Je to také jedním hlavním důvodů neúspěchů inovací a rozjezdů nového podnikání.
Na tomto workshopu si ukážeme nástroj Lean Canvas, který nám může pomoci s přehlednou definicí modelu nového produktu. Ukážeme si jak se s tímto canvasem pracuje a jak z něj odvodit základní hypotézy, na kterých je myšlenka postavená. Budeme se bavit i o způsobu ověření těchto domněnek a následné úpravě modelu.
Na tento workshop plynule navazuje workshop “Produktové vize jako klíčový komunikační nástroj”, ale není nutné jej absolvovat.

Zdeněk Macháček

Zdeněk je manažer specializující se na poradenství a konzultace Top managementu v oblasti strategického řízení, řízení změny a transformací. Další specializací je oblast agilních a Lean Start-up přístupů k tvorbě nových produktů a služeb. Při těchto konzultacích využívá svých bohatých zkušeností z široké škály IT projektů i dlouhodobé zkušenosti ze samotného vývoje aplikací. Má zkušenosti z liniových i projektových pozic, a to jak za stranu dodavatele, tak za stranu zákazníka. Dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj lidí, sdílení informací a zkušeností.
Scroll to top